Γενικοί όροι ενοικίασης και πολιτικές

Άδεια οδήγησης

Όλοι οι οδηγοί πρέπει να έχουν έγκυρη άδεια οδήγησης. Τα τετράτροχα μπορούν να οδηγηθούν με κανονική άδεια αυτοκινήτου ή/και δίπλωμα μοτοσικλέτας. Όλες οι μοτοσικλέτες μπορούν να οδηγηθούν μόνο με δίπλωμα μοτοσικλέτας κατηγορίας Α. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες οδήγησης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πολιτική καυσίμων

Τα καύσιμα δεν περιλαμβάνονται στην τιμή ενοικίασης και πρέπει ο ανεφοδιασμός γίνεται από τον πελάτη. Το όχημά σας θα σας παραδοθεί με συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμου και θα πρέπει να το επιστρέψετε με την ίδια ποσότητα, σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις.

Ασφάλιση και καλύψεις

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο: Τα οχήματα καλύπτονται από τον τύπο ασφάλισης που αναφέρεται στο συμφωνητικό ενοικίασης και τους όρους και προϋποθέσεις ασφάλισης όπως περιγράφονται σε αυτό. Οι ενδεικτικοί τύποι ασφάλισης που παρέχονται είναι: Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, πλήρης ασφάλιση, ασφάλιση απαλλαγής από ζημιά σύγκρουσης (CDW), ασφάλιση κατά κλοπής. Καμία ασφάλεια δεν καλύπτει σωματικές βλάβες του οδηγού ή του συνοδηγού.

Όλες οι ασφάλειες είναι άκυρες στις ακόλουθες περιπτώσεις: εάν ο οδηγός καταναλώσει αλκοολούχα ποτά ή πάρει ναρκωτικά ή παραισθησιακές ουσίες, εάν οδηγεί αντίθετα με τους κανονισμούς κυκλοφορίας, εάν το όχημα χρησιμοποιείται για αγώνες, μοτοκρός ή οποιαδήποτε άλλη αλόγιστη οδήγηση, εάν το όχημα οδηγείτε από άτομο μη εξουσιοδοτημένο στο συμφωνητικό μίσθωσης, εάν έχει λήξει ο συμφωνημένος χρόνος επιστροφής. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις παραβάσεις κυκλοφορίας/στάθμευσης και την πληρωμή τυχών προστίμων κατά την διάρκεια ενοικίασης του οχήματος.

Τεχνική υποστήριξη

Η εταιρία μας σας παρέχει όλη την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεστε κατά τη διάρκεια ενοικίασης σας εντελώς δωρεάν, επομένως όποιο όχημα χαλάσει θα επισκευάζεται/αντικαθίσταται (βάση διαθεσιμότητας) αποτελεσματικά.

Παράπονα πελατών

Τα παράπονα σας είναι πάντα ευπρόσδεκτα και λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε περαιτέρω την ποιότητα των υπηρεσιών μας.